بهنام برزای

پست: هافبک شماره پیراهن: ۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته دوم
فجر سپاسی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته سوم
گل گهر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته پنجم
صنعت نفت /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته سیزدهم
نفت مسجدسلیمان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهاردهم
گل گهر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
ذوب آهن /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته شانزدهم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته هفدهم
گل گهر/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته هجدهم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته نوزدهم
گل گهر/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته بیستم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته بیست و یکم
استقلال /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته بیست و دوم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته بیست و سوم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته بیست و پنجم
فولاد /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
گل گهر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته بیست و هفتم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته بیست و هشتم
گل گهر/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین