بهنام برزای

پست: هافبک شماره پیراهن: ۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
هفته دوم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۸
هفته سوم
گل گهر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته چهارم
ماشین سازی /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
هفته پنجم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته ششم
صنعت نفت /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
هفته هفتم
گل گهر/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۴۰
هفته هشتم
ذوب آهن /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته نهم
گل گهر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته دهم
گل گهر/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۹
هفته یازدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته دوازدهم
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۰
هفته سیزدهم
سایپا/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته پانزدهم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته هفدهم
گل گهر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
هفته هجدهم
فولاد /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته نوزدهم
گل گهر/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته بیستم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و یکم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته بیست و دوم
پدیده/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته بیست و سوم
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته بیست وچهارم
استقلال /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
هفته بیست و پنجم
پرسپولیس /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته بیست و ششم
گل گهر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته بیست و هفتم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته بیست و هشتم
گل گهر/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین