محمدحسین اکبرمنادی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
سایپا/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۸
هفته دوم
نفت مسجدسلیمان/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
هفته سوم
سایپا/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
هفته چهارم
سپاهان /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته پنجم
سایپا/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته ششم
فولاد /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۲
هفته هفتم
سایپا/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته هشتم
پیکان/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۷
هفته نهم
سایپا/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته دهم
شهر خودرو/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۶
هفته یازدهم
سایپا/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
هفته دوازدهم
استقلال /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۲
هفته سیزدهم
سایپا/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته چهاردهم
آلومینیوم اراک/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
هفته پانزدهم
سایپا/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته شانزدهم
پرسپولیس /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۴
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین