فرزین گروسیان

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
استقلال خوزستان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته سوم
استقلال خوزستان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته چهارم
استقلال/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته پنجم
استقلال خوزستان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته سیزدهم
استقلال خوزستان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته چهاردهم
استقلال خوزستان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۹
هفته پانزدهم
هوادار/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
هفته هجدهم
تراکتور/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته نوزدهم
استقلال خوزستان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته بیست و سوم
استقلال خوزستان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۵
هفته بیست و چهارم
گل گهر/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
هفته بیست و هفتم
استقلال خوزستان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین