فرزین گروسیان

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
صنعت نفت /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته سوم
صنعت نفت /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
هفته چهاردهم
صنعت نفت /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۵
هفته پانزدهم
هوادار/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته هفدهم
صنعت نفت /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته هجدهم
فجر سپاسی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۱
هفته نوزدهم
صنعت نفت /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
هفته بیستم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۶
هفته بیست و یکم
صنعت نفت /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۳۳
هفته بیست و دوم
استقلال /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته بیست و سوم
پیکان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته بیست و پنجم
پدیده/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته بیست و ششم
صنعت نفت /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته بیست و هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
هفته بیست و هشتم
صنعت نفت /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
هفته بیست و نهم
نفت مسجدسلیمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین