مهدی ممی‌زادی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۳۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته سوم
صنعت نفت /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهارم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهاردهم
صنعت نفت /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
هفته پانزدهم
هوادار/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۰
هفته شانزدهم
ذوب آهن /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته هفدهم
صنعت نفت /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
هفته هجدهم
فجر سپاسی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته نوزدهم
صنعت نفت /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
هفته بیست و دوم
استقلال /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته بیست و سوم
پیکان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته بیست و هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته بیست و نهم
نفت مسجدسلیمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین