گل گهر

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
رضا شکاری -- --
مرتضی تبریزی -- --
محمد خدابنده‌لو -- --
نوید عاشوری -- --
کیروش استنلی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
فروزان
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
پورحاتمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
منادی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
فروزان
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
پورحاتمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
منادی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ شهیم
۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۱
۱ سهرابیان
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ شکاری
۲۴-LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ وسلی
۳۱-AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ عاشوری
۳۴-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ باگناما
۲۶-ST-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ تبریزی
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ خدابنده‌‌لو
۲۵-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ علیزاده
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ تیکدری‌نژاد
۲۶-RB-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ کیروش
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ زاهدی
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ جعفری صیقلانی
۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ درخشان‌مهر
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ پورعلی
۳۴-AM-,CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ مصلح
۲۹-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ گلزاری
۳۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ قاسمی‌نژاد
۳۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ آرتا
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ برزای
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ نامور
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نخودکار
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شیخ
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ارازی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شاکری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ شهیم
۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۱
۲ سهرابیان
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۳ شکاری
۲۴-LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۴ وسلی
۳۱-AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۵ عاشوری
۳۴-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۶ باگناما
۲۶-ST-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۷ تبریزی
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۸ خدابنده‌‌لو
۲۵-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۹ علیزاده
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱۰ تیکدری‌نژاد
۲۶-RB-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۱ کیروش
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۲ زاهدی
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۳ جعفری صیقلانی
۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۴ درخشان‌مهر
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۵ پورعلی
۳۴-AM-,CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۶ مصلح
۲۹-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۷ گلزاری
۳۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۸ قاسمی‌نژاد
۳۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۹ آرتا
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۲۰ برزای
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۲۱ نامور
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ نخودکار
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ شیخ
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ ارازی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ شاکری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ شهیم
۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۱
۱ سهرابیان
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ شکاری
۲۴-LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ وسلی
۳۱-AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ عاشوری
۳۴-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ باگناما
۲۶-ST-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ تبریزی
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ خدابنده‌‌لو
۲۵-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ علیزاده
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ تیکدری‌نژاد
۲۶-RB-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ کیروش
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ زاهدی
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ جعفری صیقلانی
۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ درخشان‌مهر
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ پورعلی
۳۴-AM-,CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ مصلح
۲۹-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ گلزاری
۳۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ قاسمی‌نژاد
۳۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ آرتا
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ برزای
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ نامور
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نخودکار
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شیخ
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ارازی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شاکری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | پیکان پس از ۱۲ فصل موفق به شکست تیم تحت هدایت قلعه‌نویی شد.

۱۳۹۹/۰۹/۱۷

توییت | تارتار در ۸ مصاف اخیر مقابل قلعه نویی تنها متحمل یک شکست شده است.

۱۳۹۹/۰۹/۱۷

توییت | امیر قلعه‌نویی 13 مرتبه مجید جلالی را شکست داده که رکورد بیشترین برد یک مربی مقابل یک مربی در تاریخ لیگ برتر است

۱۳۹۹/۰۴/۱۷

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | گل گهر یک نیم فصل بدون برد طولانی ترین زمانیکه تیمی برای کسب نخستین پیروزی در لیگ برتر به انتظار نشسته است.

۱۳۹۸/۰۹/۲۶