۱-۲
تاريخ
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۲
۱.۰۶
۱۴
۳
۱۴
۱
۰
۵۰,۹%
۳۱۹
۷۰,۵
۵۳,۳%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۳۵
۹
۳
۱۳
۳
۰
۴۹,۱%
۳۰۹
۶۰,۸
۴۶,۷%
۶,۴
بهترین عملکرد فردی
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجیدی
۲۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصطفی.ا
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۱۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۲۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
یحیی‌بیگی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۶۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زواری
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرهادی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین