صنعت نفت

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
طالب ریکانی -- --
شروین بزرگ -- --
محمدرضا غبیشاوی -- --
حکیم نصاری -- --
محمود مطلق‌زاده -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
گوهری
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
گروسیان
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
میرزازاد
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۲
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
گوهری
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
گروسیان
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
میرزازاد
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۲

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ طیبی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ مطلق‌زاده
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ یزدان‌دوست
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ ریکانی
۳۲-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ بیت‌سعید
۳۲-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ تهیدست
۲۹-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ بختیاری
۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ خالدی
۳۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ نصاری
۳۵-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ بزرگ
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ غبیشاوی
۲۲-DM-,AM-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ امید حامدی‌فر
۲-CB-,DM-,RB-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ حنفی
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ ممی‌زاده
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ تهامی
۲۵-AM-,LM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ شریعت‌زاده
۱۹-AM-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ جبیره
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ پورابوالقاسم
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ بوعذار
۲۹-AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ زبیدی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ ساکی
۲۵-RM-,RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ امیری
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ فرهادی
۰-AM-,RM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ جعفری
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ زواری
۱-AM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ یوسفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ خرم‌آبادی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اهل‌شاخه
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پ.جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۵
۱ امانی‌نژاد
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ طیبی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۲ مطلق‌زاده
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۳ یزدان‌دوست
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۴ ریکانی
۳۲-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۵ بیت‌سعید
۳۲-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۶ تهیدست
۲۹-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۷ بختیاری
۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۸ خالدی
۳۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۹ نصاری
۳۵-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۰ بزرگ
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۱ غبیشاوی
۲۲-DM-,AM-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۲ امید حامدی‌فر
۲-CB-,DM-,RB-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۳ حنفی
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۴ ممی‌زاده
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۵ تهامی
۲۵-AM-,LM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۶ شریعت‌زاده
۱۹-AM-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۷ جبیره
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۸ پورابوالقاسم
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۹ بوعذار
۲۹-AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۰ زبیدی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۲۱ ساکی
۲۵-RM-,RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۲ امیری
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۳ فرهادی
۰-AM-,RM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۴ جعفری
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۲۵ زواری
۱-AM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۲۶ یوسفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۲۷ خرم‌آبادی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ اهل‌شاخه
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ پ.جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۵
۳۱ امانی‌نژاد
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ طیبی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ مطلق‌زاده
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ یزدان‌دوست
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ ریکانی
۳۲-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ بیت‌سعید
۳۲-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ تهیدست
۲۹-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ بختیاری
۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ خالدی
۳۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ نصاری
۳۵-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ بزرگ
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ غبیشاوی
۲۲-DM-,AM-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ امید حامدی‌فر
۲-CB-,DM-,RB-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ حنفی
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ ممی‌زاده
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ تهامی
۲۵-AM-,LM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ شریعت‌زاده
۱۹-AM-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ جبیره
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ پورابوالقاسم
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ بوعذار
۲۹-AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ زبیدی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ ساکی
۲۵-RM-,RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ امیری
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ فرهادی
۰-AM-,RM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ جعفری
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ زواری
۱-AM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ یوسفی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ خرم‌آبادی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اهل‌شاخه
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پ.جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۵
۱ امانی‌نژاد
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | در هفته نوزدهم دروازه صنعت نفت آبادان برای اولین بار در این فصل از پشت محوطه جریمه باز شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | نفت آبادان برای پنجمین بازی متوالی گل نزد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | صنعت نفت در دیدار با پدیده سیصدمین بازی خود در تاریخ لیگ برتر را انجام داد

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | پرسپولیس پس از 9 بازی و نفت آبادان برای اولین بار در یک بازی خانگی این فصل موفق به گلزنی نشدند

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

توییت | پایان نیم‌فصل: نفت آبادان در 4 بازی اخیر فقط 2 امتیاز کسب کرده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵