آلومینیوم اراک

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پورحمیدی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
اسفندیاری
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
حسن‌پور
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
نائیجی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پورحمیدی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
اسفندیاری
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
حسن‌پور
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
نائیجی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ سلیمان‌زاده
۳۳-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ محمدزاده
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ آریاکیا
۳۲-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ رحمتی
۳۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ مصطفی.ا
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ نقی‌زاده
۲۹-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ شریفات
۳۳-AM-,RB-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ فخرالدینی
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ نوری
۲۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ هوشمند
۲۲-CB-,AM-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ ا.کریمی
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ آقایی
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ آزادی
۲۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ علی‌نژاد
۲۸-AM-,CM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ بایرامی
۳۱-ST-,AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ اسدی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ دورودی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ میلاد.ا
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ یحیی‌بیگی
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ آل‌کثیر
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ سینگ
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ مجیدی
۳۵-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ آقایی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ فاتح
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ حسینی
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ مرادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
۱ امیدی‌فر
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۶
۱ معبودی
۳۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سجادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حاتمی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ صادقی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ سلیمان‌زاده
۳۳-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۲ محمدزاده
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۳ آریاکیا
۳۲-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۴ رحمتی
۳۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۵ مصطفی.ا
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۶ نقی‌زاده
۲۹-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۷ شریفات
۳۳-AM-,RB-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۸ فخرالدینی
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۹ نوری
۲۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۰ هوشمند
۲۲-CB-,AM-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۱ ا.کریمی
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۲ آقایی
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۳ آزادی
۲۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۴ علی‌نژاد
۲۸-AM-,CM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۵ بایرامی
۳۱-ST-,AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۶ اسدی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۷ دورودی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۸ میلاد.ا
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۹ یحیی‌بیگی
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۲۰ آل‌کثیر
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۲۱ سینگ
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۲ مجیدی
۳۵-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۳ آقایی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۲۴ فاتح
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۲۵ حسینی
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۲۶ مرادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
۲۷ امیدی‌فر
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۶
۲۸ معبودی
۳۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ سجادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ حاتمی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۱ صادقی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ سلیمان‌زاده
۳۳-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ محمدزاده
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ آریاکیا
۳۲-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ رحمتی
۳۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ مصطفی.ا
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ نقی‌زاده
۲۹-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ شریفات
۳۳-AM-,RB-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ فخرالدینی
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ نوری
۲۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ هوشمند
۲۲-CB-,AM-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ ا.کریمی
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ آقایی
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ آزادی
۲۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ علی‌نژاد
۲۸-AM-,CM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ بایرامی
۳۱-ST-,AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ اسدی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ دورودی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ میلاد.ا
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ یحیی‌بیگی
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ آل‌کثیر
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ سینگ
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ مجیدی
۳۵-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ آقایی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ فاتح
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ حسینی
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ مرادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
۱ امیدی‌فر
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۶
۱ معبودی
۳۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سجادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حاتمی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ صادقی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | آلومینیوم اراک همه پنالتی‌هایش در لیگ برتر را گل کرده است (6)

۱۴۰۰/۰۸/۲۸

توییت | رسول خطیبی در لیگ برتر هیچ مربی را بیشتر از یحیی گل‌محمدی شکست نداده است (3 مرتبه)

۱۴۰۰/۰۸/۱۱

توییت | آلومینیوم تحت هدایت منصوریان در ۳ بازی در لیگ و حذفی تنها یک گل زده و گلی دریافت نکرده است

۱۴۰۰/۰۱/۱۲

توییت | بازی سایپا و آلومینیوم اولین بازی در تاریخ لیگ برتر است که تا دقیقه ۹۵ گلی نداشت ولی بعد از دقیقه ۹۵ بیش از یک گل زده شد

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

توییت | امید سینگ در حالی از روی نقطه پنالتی به تراکتور گل زد که در گل کردن هر ۳ پنالتی قبلی‌اش در لیگ برتر ناکام بود.

۱۳۹۹/۱۱/۱۱