آلومینیوم اراک

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
علیرضا نقی‌زاده -- --
اسماعیل شریفات -- --
نیما دورودی -- --
پوریا آریاکیا -- --
علی فاتح -- --
پاس گل
محمد علی‌نژاد --
میلاد شیخ فخرالدینی --
خشونت
مصطفی احمدی -- --
میلاد شیخ فخرالدینی -- --
علی فاتح -- --
محمد علی‌نژاد -- --
امیر نوری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پورحمیدی
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
اسفندیاری
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
حسن‌پور
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
نائیجی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پورحمیدی
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
اسفندیاری
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
حسن‌پور
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
نائیجی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ هوشمند
۲۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ سلیمان‌زاده
۳۳-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ آریاکیا
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ رحمتی
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ فخرالدینی
۳۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ نقی‌زاده
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ احمدی
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ دورودی
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ محمدزاده
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ شریفات
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ نوری
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ علی‌نژاد
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ اسدی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ سینگ
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ فاتح
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ حسینی
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
۱ امیدی‌فر
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مجیدی
۳۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حاتمی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ یحیی‌بیگی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ معبودی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ هوشمند
۲۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۲ سلیمان‌زاده
۳۳-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۳ آریاکیا
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۴ رحمتی
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۵ فخرالدینی
۳۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۶ نقی‌زاده
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۷ احمدی
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۸ دورودی
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۹ محمدزاده
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۰ شریفات
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۱ نوری
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۲ علی‌نژاد
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۳ اسدی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۴ سینگ
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱۵ فاتح
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱۶ حسینی
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
۱۷ امیدی‌فر
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۸ آقایی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۹ مجیدی
۳۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۰ آقایی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ حاتمی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ یحیی‌بیگی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ معبودی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ صادقی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ هوشمند
۲۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ سلیمان‌زاده
۳۳-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ آریاکیا
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ رحمتی
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ فخرالدینی
۳۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ نقی‌زاده
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ احمدی
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ دورودی
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ محمدزاده
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ شریفات
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ نوری
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ علی‌نژاد
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ اسدی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ سینگ
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ فاتح
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ حسینی
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
۱ امیدی‌فر
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مجیدی
۳۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حاتمی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ یحیی‌بیگی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ معبودی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | آلومینیوم اراک همه پنالتی‌هایش در لیگ برتر را گل کرده است (6)

۱۴۰۰/۰۸/۲۸

توییت | رسول خطیبی در لیگ برتر هیچ مربی را بیشتر از یحیی گل‌محمدی شکست نداده است (3 مرتبه)

۱۴۰۰/۰۸/۱۱

توییت | آلومینیوم تحت هدایت منصوریان در ۳ بازی در لیگ و حذفی تنها یک گل زده و گلی دریافت نکرده است

۱۴۰۰/۰۱/۱۲

توییت | بازی سایپا و آلومینیوم اولین بازی در تاریخ لیگ برتر است که تا دقیقه ۹۵ گلی نداشت ولی بعد از دقیقه ۹۵ بیش از یک گل زده شد

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

توییت | امید سینگ در حالی از روی نقطه پنالتی به تراکتور گل زد که در گل کردن هر ۳ پنالتی قبلی‌اش در لیگ برتر ناکام بود.

۱۳۹۹/۱۱/۱۱