۲-۰
تاريخ
۱۵ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا ساری
آمار کلی بازی
۰
۷
۱
۱۴
۵
۲
۶۱,۴%
۴۷,۶%
۶,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۹
۴
۱۹
۲
۰
۳۸,۶%
۵۲,۴%
۷,۵
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قربانی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مولایی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل محمدی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهرخانی
۵۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۳۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بختیاری
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۶۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
امیری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین