محمد بختیاری

پست: مدافع شماره پیراهن: ۳
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته سوم
صنعت نفت /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته چهارم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۲
هفته پنجم
صنعت نفت /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته ششم
پرسپولیس /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته هفتم
صنعت نفت /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته هشتم
صنعت نفت /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته نهم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۵
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین