عرفان گل محمدی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۱۹
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته هفتم
نساجی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هشتم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دهم
نساجی/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوازدهم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته سیزدهم
هوادار/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهاردهم
نساجی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته شانزدهم
مس رفسنجان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هجدهم
ملوان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نوزدهم
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۴,۵۰
هفته بیستم
مس کرمان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته بیست و یکم
نساجی/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
نفت مسجدسلیمان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و سوم
ذوب آهن/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین