۰-۲
تاريخ
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۲
۷
۴
۱۷
۲
۰
۴۳,۱%
۴۶,۷%
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۲
۲
۸
۱
۰
۵۶,۹%
۵۳,۳%
۶,۴
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۶۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورتقی
۳۸-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
الجبوری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. نعمتی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاحیان
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاح
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۶۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
درویشی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین