پیکان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
آرش قادری -- --
ابراهیم صالحی -- --
حجت حق‌وردی -- --
میلاد شیخ سلیمانی -- --
حسین پورامینی -- --
پاس گل
محمد خدابنده‌لو --
امیر روستایی --
حضور در زمین
محمد ستاری --
ابراهیم صالحی --
حسین پورامینی --
مجید عیدی --
حجت حق‌وردی --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
دریس
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
رضایی
۲۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۵۴
امینی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
دریس
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
رضایی
۲۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۵۴
امینی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ صالحی
۲۹-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۱
۱ قادری
۲۲-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۱ عیدی
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ روستایی
۲۳-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ پورامینی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ درویشی
۲۷-RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ محمدی
۲۳-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ خدابنده‌‌لو
۲۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ ستاری
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ سلیمانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ بابایی
۲۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ حق‌وردی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ نوری
۳۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ جبیره
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ طاهرخانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ عباسیان
۳۱-RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ کوشکی
۲۰-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
۱ حاتمی
۳۴-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جودکی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حیدری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ صالحی
۲۹-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۱
۲ قادری
۲۲-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۳ عیدی
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۴ روستایی
۲۳-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۵ پورامینی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۶ درویشی
۲۷-RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۷ محمدی
۲۳-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۸ خدابنده‌‌لو
۲۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۹ ستاری
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۰ سلیمانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۱ بابایی
۲۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱۲ حق‌وردی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱۳ نوری
۳۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱۴ جبیره
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱۵ طاهرخانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱۶ عباسیان
۳۱-RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱۷ کوشکی
۲۰-LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
۱۸ حاتمی
۳۴-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۹ جودکی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۰ جدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ حیدری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ صالحی
۲۹-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۱
۱ قادری
۲۲-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۱ عیدی
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ روستایی
۲۳-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ پورامینی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ درویشی
۲۷-RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ محمدی
۲۳-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ خدابنده‌‌لو
۲۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ ستاری
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ سلیمانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ بابایی
۲۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ حق‌وردی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ نوری
۳۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ جبیره
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ طاهرخانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ عباسیان
۳۱-RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ کوشکی
۲۰-LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
۱ حاتمی
۳۴-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جودکی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حیدری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ‏علی کریمی به ۵۶۲ دقیقه گل نخوردن پیکان پایان داد.

۱۳۹۹/۰۵/۲۵

توییت | پیکان 4 بازی متوالی بدون گل خورده.

۱۳۹۹/۰۵/۱۰

توییت | دیدار تراکتور و پیکان بعد از 7 سال مساوی شد

۱۳۹۹/۰۵/۱۰

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | شاهین بوشهر در لیگ برتر هیچ تیمی را به اندازه پیکان شکست نداده. (۴ بار)

۱۳۹۸/۱۲/۲۰