پیکان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
ابراهیم صالحی -- --
فرزاد حاتمی -- --
آرش قادری -- --
محمدامین درویشی -- --
سامان فلاح -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
دریس
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
رضایی
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
امینی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
دریس
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
رضایی
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
امینی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ صالحی
۳۰-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ قادری
۲۲-DM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ فلاح
۰-RW-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ درویشی
۲۷-RM-,LW-,RW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ حاتمی
۳۵-ST-,SS-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ پورامینی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ بابایی
۲۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ عیدی
۲۴-RB-,RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ ستاری
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نوری
۳۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ قربانخانی
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ محمدی
۲۳-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ روستایی
۲۳-ST-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ خدابنده‌‌لو
۲۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ سلیمانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ رنگرز
۰-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ قاسمی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ حق‌وردی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ ابراهیمی
۲۳-LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ عباسیان
۳۱-RM-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ جدی
۲۲-RM-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ جبیره
۲۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ کوشکی
۲۱-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ طاهرخانی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ حیدری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عبداله‌زاده
۲۸-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جولانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پاپی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حبیب‌زاده
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ا. جودکی
۲۸-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ معبودی
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مجدمی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ صالحی
۳۰-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۲ قادری
۲۲-DM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۳ فلاح
۰-RW-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۴ درویشی
۲۷-RM-,LW-,RW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۵ حاتمی
۳۵-ST-,SS-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۶ پورامینی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۷ بابایی
۲۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۸ عیدی
۲۴-RB-,RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۹ ستاری
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۰ نوری
۳۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۱ قربانخانی
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۲ محمدی
۲۳-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۳ روستایی
۲۳-ST-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۴ خدابنده‌‌لو
۲۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۵ سلیمانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۶ رنگرز
۰-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۷ قاسمی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۸ حق‌وردی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۹ ابراهیمی
۲۳-LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۰ عباسیان
۳۱-RM-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۲۱ جدی
۲۲-RM-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۲۲ جبیره
۲۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۳ کوشکی
۲۱-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۲۴ طاهرخانی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۲۵ حیدری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ عبداله‌زاده
۲۸-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ جولانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ پاپی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ حبیب‌زاده
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ ا. جودکی
۲۸-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ معبودی
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ مجدمی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ صالحی
۳۰-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ قادری
۲۲-DM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ فلاح
۰-RW-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ درویشی
۲۷-RM-,LW-,RW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ حاتمی
۳۵-ST-,SS-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ پورامینی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ بابایی
۲۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ عیدی
۲۴-RB-,RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ ستاری
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نوری
۳۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ قربانخانی
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ محمدی
۲۳-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ روستایی
۲۳-ST-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ خدابنده‌‌لو
۲۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ سلیمانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ رنگرز
۰-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ قاسمی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ حق‌وردی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ ابراهیمی
۲۳-LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ عباسیان
۳۱-RM-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ جدی
۲۲-RM-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ جبیره
۲۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ کوشکی
۲۱-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ طاهرخانی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ حیدری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عبداله‌زاده
۲۸-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جولانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پاپی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حبیب‌زاده
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ا. جودکی
۲۸-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ معبودی
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مجدمی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | مهدی تارتار برای اولین بار پس از لیگ پانزدهم در ورزشگاه آزادی موفق به کسب امتیار مقابل استقلال شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر دیدار استقلال و پیکان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت گلی نداشت

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | پیکان برای اولین بار در تاریخ جام حذفی به استقلال گل زد.

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

توییت | بازی سایپا و آلومینیوم اولین بازی در تاریخ لیگ برتر است که تا دقیقه ۹۵ گلی نداشت ولی بعد از دقیقه ۹۵ بیش از یک گل زده شد

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

توییت | دیدار پیکان و ماشین‌سازی اولین دیدار لیگ بیستم که در ۳۰ دقیقه ابتدایی ۴ گل داشت.

۱۳۹۹/۱۱/۱۷