پیکان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
فرزاد حاتمی -- --
آرش قادری -- --
ابراهیم صالحی -- --
سامان فلاح -- --
حسین پورامینی -- --
حضور در زمین
نادر محمدی --
محمد دریس --
حسین پورامینی --
مجید عیدی --
ابراهیم صالحی --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
دریس
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
رضایی
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۵۴
امینی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
دریس
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
رضایی
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۵۴
امینی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ صالحی
۳۰-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ حاتمی
۳۵-ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ قادری
۲۲-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ پورامینی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ درویشی
۲۷-RM-,LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ عیدی
۲۴-RB-,RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ فلاح
۰-RW-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ ستاری
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ بابایی
۲۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نوری
۳۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ محمدی
۲۳-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ روستایی
۲۳-ST-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ حق‌وردی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ خدابنده‌‌لو
۲۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ سلیمانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ جدی
۲۲-RM-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ ابراهیمی
۲۳-LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ عباسیان
۳۱-RM-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ رنگرز
۰-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ جبیره
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ کوشکی
۲۱-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ طاهرخانی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ حیدری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جودکی
۲۷-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ صالحی
۳۰-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۲ حاتمی
۳۵-ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۳ قادری
۲۲-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۴ پورامینی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۵ درویشی
۲۷-RM-,LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۶ عیدی
۲۴-RB-,RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۷ فلاح
۰-RW-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۸ ستاری
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۹ بابایی
۲۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۰ نوری
۳۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۱ محمدی
۲۳-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۲ روستایی
۲۳-ST-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۳ حق‌وردی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۴ خدابنده‌‌لو
۲۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۵ سلیمانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۶ جدی
۲۲-RM-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۷ ابراهیمی
۲۳-LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۸ عباسیان
۳۱-RM-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۹ رنگرز
۰-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۲۰ جبیره
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۱ کوشکی
۲۱-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۲۲ طاهرخانی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۲۳ حیدری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ جودکی
۲۷-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ صالحی
۳۰-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ حاتمی
۳۵-ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ قادری
۲۲-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ پورامینی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ درویشی
۲۷-RM-,LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ عیدی
۲۴-RB-,RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ فلاح
۰-RW-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ ستاری
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ بابایی
۲۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نوری
۳۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ محمدی
۲۳-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ روستایی
۲۳-ST-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ حق‌وردی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ خدابنده‌‌لو
۲۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ سلیمانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ جدی
۲۲-RM-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ ابراهیمی
۲۳-LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ عباسیان
۳۱-RM-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ رنگرز
۰-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ جبیره
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ کوشکی
۲۱-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ طاهرخانی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ حیدری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جودکی
۲۷-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | بازی سایپا و آلومینیوم اولین بازی در تاریخ لیگ برتر است که تا دقیقه ۹۵ گلی نداشت ولی بعد از دقیقه ۹۵ بیش از یک گل زده شد

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

توییت | دیدار پیکان و ماشین‌سازی اولین دیدار لیگ بیستم که در ۳۰ دقیقه ابتدایی ۴ گل داشت.

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

توییت | پیکان پس از ۱۲ فصل موفق به شکست تیم تحت هدایت قلعه‌نویی شد.

۱۳۹۹/۰۹/۱۷

توییت | ‏علی کریمی به ۵۶۲ دقیقه گل نخوردن پیکان پایان داد.

۱۳۹۹/۰۵/۲۵

توییت | پیکان 4 بازی متوالی بدون گل خورده.

۱۳۹۹/۰۵/۱۰