پیکان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
ابراهیم صالحی -- --
محمدامین درویشی -- --
آرمان قاسمی -- --
فرزاد حاتمی -- --
رضا جبیره -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
دریس
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
رضایی
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
امینی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
دریس
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
رضایی
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
امینی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ قاسمی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ صالحی
۳۰-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ خدابنده‌‌لو
۲۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ پورامینی
۳۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ فلاح
۰-RW-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ درویشی
۲۸-RM-,LW-,RW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ بابایی
۲۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ محمدی
۲۴-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ قادری
۲۲-DM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ عیدی
۲۴-RB-,RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ جدی
۲۲-RM-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ ستاری
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ حاتمی
۳۵-ST-,SS-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ روستایی
۲۳-ST-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ نوری
۳۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ عباسیان
۳۱-RM-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ رنگرز
۰-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ قربانخانی
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ سلیمانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ جبیره
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ حق‌وردی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ کوشکی
۲۱-LM-,AM-,RM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ ابراهیمی
۲۳-LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ طاهرخانی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ عبداله‌زاده
۲۸-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۱ معبودی
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۶
۱ جولانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مجدمی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۴
۱ حبیب‌زاده
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
۱ حیدری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ پاپی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ ا. جودکی
۲۸-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ ماهینی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ قاسمی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۲ صالحی
۳۰-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۳ خدابنده‌‌لو
۲۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۴ پورامینی
۳۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۵ فلاح
۰-RW-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۶ درویشی
۲۸-RM-,LW-,RW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۷ بابایی
۲۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۸ محمدی
۲۴-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۹ قادری
۲۲-DM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۰ عیدی
۲۴-RB-,RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۱ جدی
۲۲-RM-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۲ ستاری
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۳ حاتمی
۳۵-ST-,SS-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۴ روستایی
۲۳-ST-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۵ نوری
۳۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۶ عباسیان
۳۱-RM-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۷ رنگرز
۰-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۸ قربانخانی
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۹ سلیمانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۰ جبیره
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۱ حق‌وردی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۲ کوشکی
۲۱-LM-,AM-,RM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۲۳ ابراهیمی
۲۳-LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۲۴ طاهرخانی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۲۵ عبداله‌زاده
۲۸-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۲۶ معبودی
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۶
۲۷ جولانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ مجدمی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۴
۲۹ حبیب‌زاده
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
۳۰ حیدری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۱ پاپی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۲ ا. جودکی
۲۸-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۳ ماهینی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ قاسمی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ صالحی
۳۰-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ خدابنده‌‌لو
۲۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ پورامینی
۳۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ فلاح
۰-RW-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ درویشی
۲۸-RM-,LW-,RW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ بابایی
۲۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ محمدی
۲۴-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ قادری
۲۲-DM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ عیدی
۲۴-RB-,RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ جدی
۲۲-RM-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ ستاری
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ حاتمی
۳۵-ST-,SS-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ روستایی
۲۳-ST-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ نوری
۳۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ عباسیان
۳۱-RM-,LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ رنگرز
۰-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ قربانخانی
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ سلیمانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ جبیره
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ حق‌وردی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ کوشکی
۲۱-LM-,AM-,RM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ ابراهیمی
۲۳-LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ طاهرخانی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ عبداله‌زاده
۲۸-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۱ معبودی
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۶
۱ جولانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مجدمی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۴
۱ حبیب‌زاده
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
۱ حیدری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ پاپی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ ا. جودکی
۲۸-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ ماهینی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ۳ گل آخری که پیکان در جریان بازی زده توسط محمدامین درویشی به ثمر رسیده است

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

توییت | مهدی تارتار برای اولین بار پس از لیگ پانزدهم در ورزشگاه آزادی موفق به کسب امتیار مقابل استقلال شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر دیدار استقلال و پیکان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت گلی نداشت

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | پیکان برای اولین بار در تاریخ جام حذفی به استقلال گل زد.

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

توییت | بازی سایپا و آلومینیوم اولین بازی در تاریخ لیگ برتر است که تا دقیقه ۹۵ گلی نداشت ولی بعد از دقیقه ۹۵ بیش از یک گل زده شد

۱۳۹۹/۱۱/۱۷