علیرضا رضایی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۹۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته شانزدهم
پیکان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
هفته هفدهم
نساجی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته هجدهم
گل گهر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
هفته نوزدهم
صنعت نفت/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۴
هفته بیستم
نساجی/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین