سامان فلاح

پست: مدافع شماره پیراهن: ۵۴
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته سوم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
هفته چهارم
گل گهر/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته ششم
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
هفته هفتم
پرسپولیس/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته هشتم
گل گهر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته دهم
گل گهر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سیزدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته چهاردهم
گل گهر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته شانزدهم
فولاد/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفدهم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته هجدهم
گل گهر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته نوزدهم
ملوان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته بیستم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته بیست و یکم
سپاهان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته بیست و دوم
گل گهر/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته بیست و سوم
هوادار/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته بیست و چهارم
گل گهر/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته بیست و پنجم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته بیست و ششم
گل گهر/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
هفته بیست و هفتم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین