امیر روستایی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۱۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
پیکان/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
هفته سوم
ذوب آهن /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته چهارم
پیکان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
هفته پنجم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته ششم
پیکان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۲
هفته هفتم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
هفته هشتم
پیکان/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
هفته نهم
نفت مسجدسلیمان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
هفته دهم
پیکان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
هفته یازدهم
سپاهان /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته دوازدهم
پیکان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
هفته سیزدهم
فولاد /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته چهاردهم
پیکان/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته پانزدهم
پرسپولیس /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
هفته شانزدهم
پیکان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفدهم
پدیده/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته هجدهم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته نوزدهم
استقلال /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته بیستم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
هفته بیست و سوم
سایپا/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست وچهارم
پیکان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته بیست و پنجم
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته بیست و ششم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته بیست و هفتم
مس رفسنجان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
هفته بیست و هشتم
پیکان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین