پدیده

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
امین قاسمی‌نژاد -- --
حسین مهربان -- --
احمد الجبوری -- --
معراج پورتقی -- --
مهرداد بایرامی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
فراهانی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
جلالی‌راد
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
کیا
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
سلامت
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
فراهانی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
جلالی‌راد
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
کیا
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
سلامت
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ قاسمی‌نژاد
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
۱ جعفری
۳۱-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ یزدان‌دوست
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ کریمی
۲۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ نعمتی
۲۶-CB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ ا. صادقی
۳۶-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ ا. حسینی
۲۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ معصومی
۲۵-CB-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ صادقی
۲۸-RM-,LM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ وکیا
۲۷-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ مهربان
۲۵-ST-,LM-,RM-,AM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ فرجی
۲۷-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ پورهاشم
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ فلاحیان
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ پورتقی
۲۳-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ فرامرزی
۲۷-LB-,AM-,LM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ ا. نعمتی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ بایرامی
۳۰-AM-,ST-,RM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ جعفری
۲۴-ST-,RM-,SS-,LW-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ طاهران
۲۳-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ الجبوری
۲۸-LM-,ST-,RM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ سیف‌اللهی
۳۰-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ م. محمدزاده
۲۳-CM-,LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ جعفری
۲۱-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ جعفرزاده
۲-RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ صفرزاده
۲۵-RM-,LM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ اسدآبادی
۱۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ منصوری
۲۳-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ گودرزی
۳۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ میثاقیان
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۸
۱ جعفری صیقلانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ قاسمی‌نژاد
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
۲ جعفری
۳۱-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۳ یزدان‌دوست
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۴ کریمی
۲۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۵ نعمتی
۲۶-CB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۶ ا. صادقی
۳۶-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۷ ا. حسینی
۲۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۸ معصومی
۲۵-CB-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۹ صادقی
۲۸-RM-,LM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۰ وکیا
۲۷-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۱ مهربان
۲۵-ST-,LM-,RM-,AM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۲ فرجی
۲۷-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۳ پورهاشم
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۴ فلاحیان
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۵ پورتقی
۲۳-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۶ فرامرزی
۲۷-LB-,AM-,LM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۷ ا. نعمتی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۸ بایرامی
۳۰-AM-,ST-,RM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۹ جعفری
۲۴-ST-,RM-,SS-,LW-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۲۰ طاهران
۲۳-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۱ الجبوری
۲۸-LM-,ST-,RM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۲۲ سیف‌اللهی
۳۰-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۳ م. محمدزاده
۲۳-CM-,LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۴ جعفری
۲۱-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۲۵ جعفرزاده
۲-RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۲۶ صفرزاده
۲۵-RM-,LM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۲۷ اسدآبادی
۱۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۲۸ منصوری
۲۳-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۲۹ گودرزی
۳۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۳۰ میثاقیان
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۸
۳۱ جعفری صیقلانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ قاسمی‌نژاد
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
۱ جعفری
۳۱-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ یزدان‌دوست
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ کریمی
۲۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ نعمتی
۲۶-CB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ ا. صادقی
۳۶-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ ا. حسینی
۲۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ معصومی
۲۵-CB-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ صادقی
۲۸-RM-,LM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ وکیا
۲۷-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ مهربان
۲۵-ST-,LM-,RM-,AM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ فرجی
۲۷-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ پورهاشم
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ فلاحیان
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ پورتقی
۲۳-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ فرامرزی
۲۷-LB-,AM-,LM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ ا. نعمتی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ بایرامی
۳۰-AM-,ST-,RM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ جعفری
۲۴-ST-,RM-,SS-,LW-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ طاهران
۲۳-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ الجبوری
۲۸-LM-,ST-,RM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ سیف‌اللهی
۳۰-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ م. محمدزاده
۲۳-CM-,LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ جعفری
۲۱-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ جعفرزاده
۲-RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ صفرزاده
۲۵-RM-,LM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ اسدآبادی
۱۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ منصوری
۲۳-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ گودرزی
۳۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ میثاقیان
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۸
۱ جعفری صیقلانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | یونس شاکری برای بیستمین بار در لیگ برتر با ضربه سر گل زد

۱۴۰۰/۰۴/۱۶

توییت | پدیده با ۶ بار غلبه بر تراکتور هیچ تیمی را در لیگ برتر بیش از این شکست نداده است

۱۴۰۰/۰۴/۰۶

توییت | امین قاسمی‌نژاد با گل کردن ۵ پنالتی در کنار محمد قاضی بهترین پنالتی‌زن پدیده در تاریخ لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۰۴/۰۶

توییت | امین قاسمی‌نژاد با ۳ گل بهترین گلزن تاریخ تقابل سپاهان شهرخودرو در لیگ برتر

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

توییت | شهرخودرو با ۸ بار شکست مقابل پرسپولیس به هیچ تیمی به این اندازه نباخته است

۱۳۹۹/۰۹/۱۰