شهر خودرو

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
امین قاسمی‌نژاد -- --
احمد الجبوری -- --
صادق صادقی -- --
حسین مهربان -- --
اکبر صادقی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
جلالی‌راد
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
فراهانی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
سلامت
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
کیا
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
جلالی‌راد
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
فراهانی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
سلامت
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
کیا
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ قاسمی‌نژاد
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۶
۱ پورتقی
۲۲-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۱ جعفری
۳۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ یزدان‌دوست
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ نعمتی
۲۵-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ صادقی
۲۸-RM-,LM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ ا. صادقی
۳۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ کریمی
۲۵-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ مهربان
۲۴-ST-,LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ فرجی
۲۶-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ طاهران
۲۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ معصومی
۲۴-CB-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ فرامرزی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ جعفری
۲۳-ST-,RM-,SS-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ الجبوری
۲۷-LM-,ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ م. محمدزاده
۲۲-CM-,LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ جعفرزاده
۱-RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ اسدآبادی
۱۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ صفرزاده
۲۵-RM-,LM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ منصوری
۲۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ سیف‌اللهی
۳۰-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ جعفری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۱ میثاقیان
۳۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ قاسمی‌نژاد
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۶
۲ پورتقی
۲۲-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۳ جعفری
۳۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۴ یزدان‌دوست
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۵ نعمتی
۲۵-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۶ صادقی
۲۸-RM-,LM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۷ ا. صادقی
۳۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۸ کریمی
۲۵-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۹ مهربان
۲۴-ST-,LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۰ فرجی
۲۶-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۱ طاهران
۲۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۲ معصومی
۲۴-CB-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۳ فرامرزی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۴ جعفری
۲۳-ST-,RM-,SS-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۵ الجبوری
۲۷-LM-,ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۶ م. محمدزاده
۲۲-CM-,LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۷ جعفرزاده
۱-RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱۸ اسدآبادی
۱۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱۹ صفرزاده
۲۵-RM-,LM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۲۰ منصوری
۲۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۱ سیف‌اللهی
۳۰-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۲ جعفری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۲۳ میثاقیان
۳۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ قاسمی‌نژاد
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۶
۱ پورتقی
۲۲-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۱ جعفری
۳۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ یزدان‌دوست
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ نعمتی
۲۵-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ صادقی
۲۸-RM-,LM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ ا. صادقی
۳۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ کریمی
۲۵-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ مهربان
۲۴-ST-,LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ فرجی
۲۶-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ طاهران
۲۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ معصومی
۲۴-CB-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ فرامرزی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ جعفری
۲۳-ST-,RM-,SS-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ الجبوری
۲۷-LM-,ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ م. محمدزاده
۲۲-CM-,LM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ جعفرزاده
۱-RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ اسدآبادی
۱۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ صفرزاده
۲۵-RM-,LM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ منصوری
۲۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ سیف‌اللهی
۳۰-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ جعفری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۱ میثاقیان
۳۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | امین قاسمی‌نژاد با ۳ گل بهترین گلزن تاریخ تقابل سپاهان شهرخودرو در لیگ برتر

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

توییت | شهرخودرو با ۸ بار شکست مقابل پرسپولیس به هیچ تیمی به این اندازه نباخته است

۱۳۹۹/۰۹/۱۰

توییت | ‏امین قاسمی‌نژاد با ۲۰ گل در کنار یونس شاکری بهترین گلزن تاریخ پدیده/شهرخودرو شده است.

۱۳۹۹/۰۸/۱۷

توییت | ‏شهرخودرو با صفر امتیاز ضعیف‌ترین عملکردی که یک تیم ایرانی در تاریخ لیگ قهرمانان به جای گذاشته را به نام خود ثبت کرد.

۱۳۹۹/۰۷/۰۲

توییت | برای اولین بار در تاریخ مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا تیمی از ایران (شهرخودرو)، رفت و برگشت مغلوب تیمی از امارات شد.

۱۳۹۹/۰۶/۲۷