۰-۱
تاريخ
۰۲ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۱
۱۲
۲
۱۱
۲
۱
۴۵,۸%
۵۸,۸%
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۸
۱
۱۹
۱
۰
۵۴,۲%
۴۱,۲%
۶,۳
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۶۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الغسانی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزایی
۱۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۸۸-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۲۵-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۸-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۳۶-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین