مهدی ترکمان

پست: مدافع شماره پیراهن: ۷۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
هوادار/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته دوم
مس رفسنجان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته سوم
مس رفسنجان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته پنجم
مس رفسنجان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته ششم
ذوب آهن/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۴,۵۰
هفته هفتم
مس رفسنجان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نهم
مس رفسنجان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دهم
گل گهر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته یازدهم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۴,۵۰
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته چهاردهم
استقلال خوزستان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته هجدهم
شمس آذر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نوزدهم
مس رفسنجان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیستم
آلومینیوم اراک/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
هفته بیست و یکم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و چهارم
فولاد/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته بیست و پنجم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین