۲-۱
تاريخ
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید سلیمانی سیرجان
آمار کلی بازی
۱
۱.۱۳
۹
۱
۱۲
۴
۰
۶۲,۷%
۴۹۲
۸۳,۵
۴۷,۲%
۷,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۸۴
۱۱
۳
۱۰
۰
۰
۳۷,۳%
۲۷۷
۷۲,۹
۵۲,۸%
۶,۶
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۵۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باگناما
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلام طلب
۹۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۱۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سحرخیزان
۲۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کاظمین
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۱۹-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرشوق
۲۸-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۷۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۳۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۴۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
یوسفی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایری
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین