امیررضا اسلام طلب

پست: هافبک شماره پیراهن: ۹۷
قد: ۱۷۳ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته پنجم
صنعت نفت/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
هفته هفتم
پرسپولیس/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سیزدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهاردهم
گل گهر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هجدهم
گل گهر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و سوم
هوادار/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته بیست و چهارم
گل گهر/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و نهم
استقلال/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته سی ام
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین