محسن فروزان

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۶۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته دوم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته سوم
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته چهارم
مس کرمان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته پنجم
گل گهر/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
هفته ششم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته هفتم
گل گهر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته هشتم
نفت مسجدسلیمان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۴
هفته نهم
گل گهر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته دهم
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
هفته یازدهم
فولاد/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۵
هفته دوازدهم
گل گهر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته چهاردهم
گل گهر/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته هفدهم
گل گهر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته هجدهم
سپاهان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته بیست و سوم
گل گهر/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
هفته بیست و چهارم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۶
هفته بیست و پنجم
ذوب آهن/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته بیست و ششم
گل گهر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۴
هفته بیست و هفتم
هوادار/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته بیست و هشتم
گل گهر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
هفته بیست و نهم
پرسپولیس/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۳۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین