محسن فروزان

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۶۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۷
هفته دوم
فجر سپاسی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته سوم
گل گهر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته چهارم
پرسپولیس /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته پنجم
صنعت نفت /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
هفته هشتم
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۴۸
هفته دهم
گل گهر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته یازدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
هفته دوازدهم
گل گهر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته سیزدهم
نفت مسجدسلیمان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته چهاردهم
گل گهر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۵
هفته پانزدهم
ذوب آهن /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته شانزدهم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۲
هفته هفدهم
گل گهر/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته هجدهم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته نوزدهم
گل گهر/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته بیست و یکم
استقلال /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته بیست و دوم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته بیست و سوم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته بیست وچهارم
گل گهر/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۴
هفته بیست و پنجم
فولاد /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته بیست و ششم
گل گهر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۳
هفته بیست و هفتم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۴
هفته بیست و هشتم
گل گهر/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین