۰-۲
تاريخ
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۸:۵۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۲
۲.۲۴
۱۰
۶
۱۷
۳
۱
۴۰,۷%
۳۰۱
۷۵,۷
۴۷,۲%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۶۵
۱۵
۲
۱۲
۴
۱
۵۹,۳%
۴۶۷
۸۱,۴
۵۲,۸%
۷,۳
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هادی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۲۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسین‌زاده
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کر
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلتیچ
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۵۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورس
۳۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سحرخیزان
۲۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کاظمین
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باگناما
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری صیقلانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین