ریکاردو آلوز

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۶
قد: ۱۸۴ ملیت: پرتغال

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
هفته دوم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته سوم
فولاد/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۰۴
هفته چهارم
تراکتور/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته پنجم
آلومینیوم اراک/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته ششم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۸
هفته هفتم
پرسپولیس/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۴
هفته هشتم
مس رفسنجان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته نهم
تراکتور/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۰۰
هفته دهم
سپاهان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته یازدهم
تراکتور/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۸
هفته دوازدهم
پیکان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته پانزدهم
تراکتور/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۳
هفته هفدهم
ذوب آهن/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۳۶
هفته هجدهم
تراکتور/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۶
هفته نوزدهم
هوادار/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۷
هفته بیستم
تراکتور/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته بیست و یکم
صنعت نفت/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته بیست و دوم
تراکتور/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
هفته بیست و سوم
تراکتور/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته بیست و پنجم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
هفته بیست و ششم
ملوان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته بیست و هفتم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
هفته بیست و هشتم
مس کرمان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۹
هفته بیست و نهم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۸
هفته سی ام
استقلال/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین