میلوش دلتیچ

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۹
قد: -- ملیت: صربستان

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته شانزدهم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته هفدهم
پرسپولیس/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته هجدهم
تراکتور/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته بیستم
تراکتور/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۲
هفته بیست و یکم
شمس آذر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته بیست و دوم
تراکتور/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته بیست و سوم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین