۱-۰
تاريخ
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۰
۰.۳۴
۲
۱
۱۲
۴
۰
۵۰,۹%
۴۲۹
۷۸,۱
۵۶,۰%
۶,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۳۱
۶
۳
۱۴
۴
۰
۴۹,۱%
۴۰۹
۸۲,۴
۴۴,۰%
۷,۴
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبرپور
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۰-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاپاتا
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۲۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
یوئل
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهان‌کهن
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفیا
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۴۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین