آلومینیوم اراک

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پورحمیدی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
پورمحمد
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پورحمیدی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
پورمحمد
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ رحمتی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ جلالی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ هوشمند
۲۲-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ محمدزاده
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ آزادی
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ جهان‌کهن
۲۹-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ زاپاتا
۲۷-LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ مجیدی
۳۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ ا. حسینی
۲۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ موسوی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ فخرالدینی
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ م.احمدی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ نقی‌زاده
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ جبیره
۲۵-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ یحیی‌بیگی
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ شریفات
۳۴-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ یوئل
۲۸-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ نوری
۲۶-CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ صفیا
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ اکبرپور
۲۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ دشتی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ امیدی‌فر
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مددی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ لیموچی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شکیب‌خو
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ رحمتی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۲ جلالی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۳ هوشمند
۲۲-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۴ محمدزاده
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۵ آزادی
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۶ جهان‌کهن
۲۹-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۷ زاپاتا
۲۷-LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۸ مجیدی
۳۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۹ ا. حسینی
۲۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۰ موسوی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۱ فخرالدینی
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۲ م.احمدی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۳ نقی‌زاده
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۴ جبیره
۲۵-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۵ یحیی‌بیگی
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۶ شریفات
۳۴-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۷ یوئل
۲۸-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۸ نوری
۲۶-CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۹ صفیا
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۲۰ اکبرپور
۲۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۱ دشتی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۲ امیدی‌فر
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ مددی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ لیموچی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ شکیب‌خو
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ آقایی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ رحمتی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ جلالی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ هوشمند
۲۲-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ محمدزاده
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ آزادی
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ جهان‌کهن
۲۹-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ زاپاتا
۲۷-LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ مجیدی
۳۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ ا. حسینی
۲۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ موسوی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ فخرالدینی
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ م.احمدی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ نقی‌زاده
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ جبیره
۲۵-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ یحیی‌بیگی
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ شریفات
۳۴-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ یوئل
۲۸-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ نوری
۲۶-CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ صفیا
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ اکبرپور
۲۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ دشتی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ امیدی‌فر
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مددی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ لیموچی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شکیب‌خو
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | آلومینیوم اراک همه پنالتی‌هایش در لیگ برتر را گل کرده است (6)

۱۴۰۰/۰۸/۲۸

توییت | رسول خطیبی در لیگ برتر هیچ مربی را بیشتر از یحیی گل‌محمدی شکست نداده است (3 مرتبه)

۱۴۰۰/۰۸/۱۱

توییت | آلومینیوم تحت هدایت منصوریان در ۳ بازی در لیگ و حذفی تنها یک گل زده و گلی دریافت نکرده است

۱۴۰۰/۰۱/۱۲

توییت | بازی سایپا و آلومینیوم اولین بازی در تاریخ لیگ برتر است که تا دقیقه ۹۵ گلی نداشت ولی بعد از دقیقه ۹۵ بیش از یک گل زده شد

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

توییت | امید سینگ در حالی از روی نقطه پنالتی به تراکتور گل زد که در گل کردن هر ۳ پنالتی قبلی‌اش در لیگ برتر ناکام بود.

۱۳۹۹/۱۱/۱۱