آلومینیوم اراک

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمدرضا آزادی -- --
هانسل زاپاتا -- --
محمود قائدرحمتی -- --
رضا جبیره -- --
وحید محمدزاده -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پورحمیدی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
کیا
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
پورمحمد
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پورحمیدی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
کیا
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
پورمحمد
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ آزادی
۲۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ رحمتی
۳۱-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ جلالی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ زاپاتا
۲۸-LW-,RW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ محمدزاده
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ فخرالدینی
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ جهان‌کهن
۳۰-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ موسوی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ احمدی
۳۵-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ ا. حسینی
۲۴-AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ نقی‌زاده
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ میرجوان
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ هوشمند
۲۲-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ یحیی‌بیگی
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ جبیره
۲۵-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ نوری
۲۶-CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ مددی
۲۷-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ دشتی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ شریفات
۳۴-RW-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ مجیدی
۳۶-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ خلعتبری
۳۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ صفیا
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ اکبرپور
۲۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ مسلمی‌پور
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ خردمند
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ وطن دوست
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ فلاحیان
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ آقایی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ نعمتی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ شکیب‌خو
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ آزادی
۲۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۲ رحمتی
۳۱-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۳ جلالی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۴ زاپاتا
۲۸-LW-,RW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۵ محمدزاده
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۶ فخرالدینی
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۷ جهان‌کهن
۳۰-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۸ موسوی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۹ احمدی
۳۵-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۰ ا. حسینی
۲۴-AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۱ نقی‌زاده
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۲ میرجوان
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۳ هوشمند
۲۲-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۴ یحیی‌بیگی
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۵ جبیره
۲۵-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۶ نوری
۲۶-CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۷ مددی
۲۷-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۸ دشتی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۹ شریفات
۳۴-RW-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۲۰ مجیدی
۳۶-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۲۱ خلعتبری
۳۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۲۲ صفیا
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۲۳ اکبرپور
۲۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۴ مسلمی‌پور
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۵ خردمند
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۲۶ وطن دوست
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ فلاحیان
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۸ آقایی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۹ نعمتی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۰ شکیب‌خو
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ آزادی
۲۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ رحمتی
۳۱-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ جلالی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ زاپاتا
۲۸-LW-,RW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ محمدزاده
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ فخرالدینی
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ جهان‌کهن
۳۰-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ موسوی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ احمدی
۳۵-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ ا. حسینی
۲۴-AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ نقی‌زاده
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ میرجوان
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ هوشمند
۲۲-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ یحیی‌بیگی
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ جبیره
۲۵-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ نوری
۲۶-CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ مددی
۲۷-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ دشتی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ شریفات
۳۴-RW-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ مجیدی
۳۶-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ خلعتبری
۳۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ صفیا
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ اکبرپور
۲۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ مسلمی‌پور
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ خردمند
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ وطن دوست
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ فلاحیان
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ آقایی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ نعمتی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ شکیب‌خو
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | پرسپولیس در بازی با آلومینیوم امیدگل ۰.۱۹ داشت که پایین ترین امیدگل این تیم در یک بازی خانگی از زمان ثبت امیدگل است

۱۴۰۱/۱۱/۱۳

توییت | هوادار دروازه آلومینیوم تنها تیمی که از زمان صعود به لیگ برتر باز نکرده بود را باز کرد

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

توییت | آلومینیوم اراک همه پنالتی‌هایش در لیگ برتر را گل کرده است (6)

۱۴۰۰/۰۸/۲۸

توییت | رسول خطیبی در لیگ برتر هیچ مربی را بیشتر از یحیی گل‌محمدی شکست نداده است (3 مرتبه)

۱۴۰۰/۰۸/۱۱

توییت | آلومینیوم تحت هدایت منصوریان در ۳ بازی در لیگ و حذفی تنها یک گل زده و گلی دریافت نکرده است

۱۴۰۰/۰۱/۱۲