۱-۲
تاريخ
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۲
۲.۴۹
۱۶
۵
۱۶
۴
۰
۴۶,۱%
۳۲۲
۷۵,۸
۴۵,۸%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۳۸
۱۴
۴
۱۶
۴
۰
۵۳,۹%
۴۰۲
۸۰,۳
۵۴,۲%
۶,۶
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آمونوف
۳۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. حردانی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یامگا
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ژستد
۳۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مهری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خاقانی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مصلح
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین