استقلال

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
کوین یامگا -- --
جعفر سلمانی -- --
ارسلان مطهری -- --
امیرحسین حسین‌زاده -- --
آرش رضاوند -- --
پاس گل
امیرعلی صادقی --
آرش رضاوند --
سیاوش یزدانی --
خشونت
محمدحسین مرادمند -- --
کوین یامگا -- --
محمد دانشگر -- --
جعفر سلمانی -- --
آرش رضاوند -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مظاهری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۲
حسینی
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
رضایی
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مظاهری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۲
حسینی
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
رضایی
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ مهدی‌پور
۲۷-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ رضاوند
۲۸-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ یزدانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ مطهری
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ دانشگر
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ چشمی
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ سلمانی
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ یامگا
۲۵-AM-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نیک‌نفس
۲۸-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ حسین‌زاده
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ مرادمند
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ آذری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ آقاسی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ خاقانی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ غفوری
۳۴-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ مهری
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ قاسمی‌نژاد
۳۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ صادقی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ ژستد
۳۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ کریم‌زاده
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ آزادی
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۸
۱ به آفرین
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سعید‌ی‌فر
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلامی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مرادی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رمضانی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جلالی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رابط
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ مهدی‌پور
۲۷-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۲ رضاوند
۲۸-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۳ یزدانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۴ مطهری
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۵ دانشگر
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۶ چشمی
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۷ سلمانی
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۸ یامگا
۲۵-AM-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۹ نیک‌نفس
۲۸-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۰ حسین‌زاده
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۱ مرادمند
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۲ آذری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۳ آقاسی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۴ خاقانی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۵ غفوری
۳۴-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۶ مهری
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۷ قاسمی‌نژاد
۳۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۸ صادقی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۹ ژستد
۳۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۲۰ کریم‌زاده
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۲۱ آزادی
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۸
۲۲ به آفرین
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ سعید‌ی‌فر
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ غلامی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ مرادی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ رمضانی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ جلالی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ رابط
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ مهدی‌پور
۲۷-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ رضاوند
۲۸-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ یزدانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ مطهری
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ دانشگر
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ چشمی
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ سلمانی
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ یامگا
۲۵-AM-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نیک‌نفس
۲۸-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ حسین‌زاده
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ مرادمند
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ آذری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ آقاسی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ خاقانی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ غفوری
۳۴-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ مهری
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ قاسمی‌نژاد
۳۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ صادقی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ ژستد
۳۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ کریم‌زاده
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ آزادی
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۸
۱ به آفرین
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سعید‌ی‌فر
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلامی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مرادی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رمضانی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جلالی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رابط
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | یامگا بیست‌وپنجمین بازیکن خارجی استقلال که در لیگ برتر گل زد. ۲۲ بازیکن خارجی برای پرسپولیس و سپاهان در لیگ برتر گل زده‌اند

۱۴۰۰/۰۸/۰۶

توییت | نساجی برای سومین بازی متوالی مقابل استقلال پنالتی داد. نساجی با ارتکاب ۴ پنالتی مقابل استقلال در لیگ برتر به هیچ تیمی به این اندازه پنالتی نداده است.

۱۴۰۰/۰۵/۰۴

توییت | آرش رضاوند در بیست و پنجمین بازی فصل خود موفق شد که با دادن پاس گل برای اولین بار روی یک گل تاثیرگذار باشد

۱۴۰۰/۰۴/۲۹

توییت | ارسلان مطهری در لیگ برتر به هیچ تیمی بیشتر از سایپا گل نزده است (۴ گل)

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

توییت | تراکتور در تاریخ لیگ برتر از هیچ تیمی بیشتر از استقلال گل نخورده است (36 گل)

۱۴۰۰/۰۴/۱۶