استقلال

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
کوین یامگا -- --
امیرحسین حسین‌زاده -- --
جعفر سلمانی -- --
رودی ژستد -- --
ارسلان مطهری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مظاهری
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۴
حسینی
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
رضایی
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مظاهری
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۴
حسینی
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
رضایی
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ مهدی‌پور
۲۸-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
۱ حسین‌زاده
۲۱-AM-,ST-,LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ یزدانی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ یامگا
۲۵-AM-,ST-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ س. حردانی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ سلمانی
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ دانشگر
۲۸-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ نیک‌نفس
۲۹-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ مرادمند
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ مطهری
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ رضاوند
۲۸-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ غلامی
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ ژستد
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ غفوری
۳۴-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ سیلوا
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ جلالی
۲۳-AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ چشمی
۲۸-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آقاسی
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ آمونوف
۲۴-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ رمضانی
۲۹-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ مهری
۲۶-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ قاسمی‌نژاد
۳۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ آذری
۲۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ خاقانی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ صادقی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ کریم‌زاده
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ آزادی
۲۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۲
۱ سعید‌ی‌فر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ به آفرین
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رابط
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مرادی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ مهدی‌پور
۲۸-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
۲ حسین‌زاده
۲۱-AM-,ST-,LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۳ یزدانی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۴ یامگا
۲۵-AM-,ST-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۵ س. حردانی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۶ سلمانی
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۷ دانشگر
۲۸-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۸ نیک‌نفس
۲۹-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۹ مرادمند
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱۰ مطهری
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱۱ رضاوند
۲۸-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱۲ غلامی
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۳ ژستد
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱۴ غفوری
۳۴-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱۵ سیلوا
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱۶ جلالی
۲۳-AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۷ چشمی
۲۸-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۸ آقاسی
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۹ آمونوف
۲۴-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۲۰ رمضانی
۲۹-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۲۱ مهری
۲۶-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۲۲ قاسمی‌نژاد
۳۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۲۳ آذری
۲۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۲۴ خاقانی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۲۵ صادقی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۲۶ کریم‌زاده
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۲۷ آزادی
۲۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۲
۲۸ سعید‌ی‌فر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ به آفرین
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ رابط
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ مرادی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ مهدی‌پور
۲۸-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
۱ حسین‌زاده
۲۱-AM-,ST-,LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ یزدانی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ یامگا
۲۵-AM-,ST-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ س. حردانی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ سلمانی
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ دانشگر
۲۸-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ نیک‌نفس
۲۹-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ مرادمند
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ مطهری
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ رضاوند
۲۸-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ غلامی
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ ژستد
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ غفوری
۳۴-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ سیلوا
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ جلالی
۲۳-AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ چشمی
۲۸-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آقاسی
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ آمونوف
۲۴-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ رمضانی
۲۹-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ مهری
۲۶-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ قاسمی‌نژاد
۳۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ آذری
۲۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ خاقانی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ صادقی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ کریم‌زاده
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ آزادی
۲۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۲
۱ سعید‌ی‌فر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ به آفرین
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رابط
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مرادی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | مس، اولین تیمی است که این فصل در ورزشگاه آزادی به استقلال گل زد.

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

توییت | استقلال برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر تا هفته یازدهم نباخته است.

۱۴۰۰/۱۰/۰۶

توییت | جعفر سلمانی تا هفته یازدهم لیگ 21: سه گل | پیش از حضور در استقلال در تاریخ لیگ برتر: سه گل

۱۴۰۰/۱۰/۰۳

توییت | مهدی مهدی پور به آمار ۲۰ پاس گل در تاریخ لیگ برتر رسید.

۱۴۰۰/۰۹/۱۹

توییت | پرسپولیس پس از ۶۷۲ روز در یک بازی خانگی در لیگ ۲ گل دریافت کرد. آخرین بار این تیم در دربی برگشت لیگ نوزدهم به عنوان میزبان ۲ گل خورده بود.

۱۴۰۰/۰۹/۱۹