رودی ژستد

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۳۹
قد: -- ملیت: فرانسه

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته چهارم
فجر سپاسی/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
هفته پنجم
استقلال /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته هفتم
صنعت نفت /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته هشتم
استقلال /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته نهم
پیکان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
هفته دهم
استقلال /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
هفته یازدهم
پدیده/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۱
هفته دوازدهم
استقلال /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته سیزدهم
آلومینیوم اراک/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته چهاردهم
استقلال /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
هفته پانزدهم
نفت مسجدسلیمان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته شانزدهم
هوادار/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
هفته هفدهم
استقلال /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته هجدهم
تراکتور/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته نوزدهم
استقلال /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته بیستم
نساجی/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته بیست و یکم
استقلال /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته بیست و سوم
پرسپولیس /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۱
هفته بیست وچهارم
استقلال /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته بیست و پنجم
سپاهان /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته بیست و ششم
استقلال /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته بیست و هشتم
استقلال /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین