سعید صادقی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۲۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
ذوب آهن/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته دوم
پرسپولیس/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته سوم
آلومینیوم اراک/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته چهارم
پرسپولیس/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته پنجم
هوادار/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۹۴
هفته ششم
نفت مسجدسلیمان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
هفته هفتم
پرسپولیس/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته هشتم
سپاهان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته نهم
پرسپولیس/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته دهم
ملوان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته یازدهم
پرسپولیس/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته دوازدهم
استقلال/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته سیزدهم
پرسپولیس/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته چهاردهم
گل گهر/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته پانزدهم
پرسپولیس/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
هفته نوزدهم
صنعت نفت/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته بیستم
پرسپولیس/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته بیست و چهارم
مس رفسنجان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته بیست و پنجم
پرسپولیس/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۸
هفته بیست و ششم
مس کرمان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۱۱
هفته بیست و هفتم
پرسپولیس/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته بیست و هشتم
پیکان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته بیست و نهم
پرسپولیس/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۳۳
هفته سی ام
نساجی/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین