سعادت حردانی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
فولاد /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
هفته دوم
آلومینیوم اراک/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته سوم
فولاد /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته چهارم
نفت مسجدسلیمان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
هفته پنجم
فولاد /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته ششم
ذوب آهن /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۲
هفته هفتم
فولاد /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته هشتم
فجر سپاسی/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته نهم
فولاد /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۰
هفته دهم
گل گهر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
هفته یازدهم
فولاد /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته دوازدهم
استقلال /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته سیزدهم
فولاد /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته چهاردهم
سپاهان /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته هفدهم
استقلال /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته هجدهم
تراکتور/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
هفته نوزدهم
استقلال /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۶
هفته بیستم
نساجی/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته بیست و یکم
استقلال /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته بیست و دوم
استقلال /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
هفته بیست و سوم
پرسپولیس /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته بیست وچهارم
استقلال /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته بیست و پنجم
سپاهان /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
هفته بیست و ششم
استقلال /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته بیست و هفتم
فولاد /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۱۲
هفته بیست و هشتم
استقلال /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته بیست و نهم
مس رفسنجان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته سی ام
استقلال /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین