۰-۱
تاريخ
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۱
۴
۲
۱۵
۲
۰
۴۲,۱%
۵۳,۳%
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۹
۱
۱۴
۱
۰
۵۷,۹%
۴۶,۷%
۶,۶
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۶۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاح
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنگرز
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جبیره
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بهزادی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیدوف‌
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین