۲-۰
تاريخ
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی جم
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیل‌زاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۳۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
همتی
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
افتخاری
۳۲-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شاهین
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
درویش‌وند
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌تبار
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لوکا
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. سلطانی‌مهر
۶۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صارمی
۳۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریسی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کرمی
۲۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بحرانی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورقی
۱۳-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین