محمود شفیعی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

پست‌های بازیکن در هنگام جانشین

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پرسپولیس /پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوم
پارس جنوبی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سوم
گل گهر/پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهارم
پارس جنوبی/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پنجم
پارس جنوبی/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته ششم
تراکتور/پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفتم
پارس جنوبی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هشتم
استقلال /پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نهم
پارس جنوبی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دهم
شهر خودرو/پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته یازدهم
پارس جنوبی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوازدهم
شاهین/پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سیزدهم
پارس جنوبی/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهاردهم
فولاد /پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پانزدهم
پارس جنوبی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته شانزدهم
پارس جنوبی/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هجدهم
پارس جنوبی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نوزدهم
سایپا/پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیستم
نساجی/پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و یکم
پارس جنوبی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و دوم
صنعت نفت /پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و سوم
پارس جنوبی/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست وچهارم
سپاهان /پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و پنجم
پارس جنوبی/شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و ششم
پیکان/پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و هفتم
پارس جنوبی/شاهین
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و هشتم
ماشین سازی /پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سی ام
نفت مسجدسلیمان/پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین