شاهین

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
حسین مالکی -- --
میلاد صارمی -- --
حسن نجفی -- --
اسماعیل شریفات -- --
ابوالفضل رزاق‌پور -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
ماکسیم
۳۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویش‌وند
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوپناه
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
ماکسیم
۳۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
درویش‌وند
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
هوپناه
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ مالکی
۳۰-LW-,ST-,AM-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رزاق‌پور
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شریفات
۳۲-RW-,ST-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نجفی
۳۳-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نوروزی‌فرد
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ موسی‌زاده
۲۸-DM-,CB-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ریسی
۲۲-RW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامعلی‌تبار
۳۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مشکل‌پور
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ م. سلطانی‌مهر
۲۱-CM-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دورقی
۳۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حیدری
۲۹-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بحرانی
۳۰-LW-,CM-,RM-,LM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ لوکا
۲۳-CB-,DM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صارمی
۳۱-AM-,ST-,SS-,LM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کرمی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیمی
۰-LB-,CM-,LW-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سالاری
۲۷-ST-,RB-,AM-,RW-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مومنی
۲۱-CM-,AM-,RW-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ احمدی
۲۸-LB-,LW-,RW-,CM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مشایخ
۲۹-LW-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دهقان
۲۳-RB-,DM-,AM-,LB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمودی
۳۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شکیب‌خو
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ فیاض‌بخش
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شعبانلو
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سیاهپوش
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صبری
۲۲-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ مالکی
۳۰-LW-,ST-,AM-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ رزاق‌پور
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ شریفات
۳۲-RW-,ST-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ نجفی
۳۳-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ نوروزی‌فرد
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ موسی‌زاده
۲۸-DM-,CB-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ ریسی
۲۲-RW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ غلامعلی‌تبار
۳۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ مشکل‌پور
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ م. سلطانی‌مهر
۲۱-CM-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ دورقی
۳۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ حیدری
۲۹-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ بحرانی
۳۰-LW-,CM-,RM-,LM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ لوکا
۲۳-CB-,DM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ صارمی
۳۱-AM-,ST-,SS-,LM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ کرمی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ ابراهیمی
۰-LB-,CM-,LW-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ سالاری
۲۷-ST-,RB-,AM-,RW-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ مومنی
۲۱-CM-,AM-,RW-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ احمدی
۲۸-LB-,LW-,RW-,CM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ مشایخ
۲۹-LW-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ دهقان
۲۳-RB-,DM-,AM-,LB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ محمودی
۳۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ شکیب‌خو
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ فیاض‌بخش
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ شعبانلو
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ سیاهپوش
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۸ صبری
۲۲-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ مالکی
۳۰-LW-,ST-,AM-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رزاق‌پور
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شریفات
۳۲-RW-,ST-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نجفی
۳۳-RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نوروزی‌فرد
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ موسی‌زاده
۲۸-DM-,CB-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ریسی
۲۲-RW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامعلی‌تبار
۳۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مشکل‌پور
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ م. سلطانی‌مهر
۲۱-CM-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دورقی
۳۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حیدری
۲۹-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بحرانی
۳۰-LW-,CM-,RM-,LM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ لوکا
۲۳-CB-,DM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صارمی
۳۱-AM-,ST-,SS-,LM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کرمی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیمی
۰-LB-,CM-,LW-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سالاری
۲۷-ST-,RB-,AM-,RW-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مومنی
۲۱-CM-,AM-,RW-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ احمدی
۲۸-LB-,LW-,RW-,CM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مشایخ
۲۹-LW-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دهقان
۲۳-RB-,DM-,AM-,LB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمودی
۳۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شکیب‌خو
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ فیاض‌بخش
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شعبانلو
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سیاهپوش
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صبری
۲۲-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ابوالفضل درویشوند تنها دروازه‌بانی که موفق به کلین شیت نشده بود دروازه‌اش را مقابل پارس‌جنوبی بسته نگه داشت.

۱۳۹۹/۰۵/۱۱

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | شاهین بوشهر در لیگ برتر هیچ تیمی را به اندازه پیکان شکست نداده. (۴ بار)

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | شاهین بوشهر برای اولین بار در لیگ برتر مقابل پیکان در یک بازی خارج از خانه ۳ گل زد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | شاهین بوشهر برای اولین بار مقابل پیکان در تاریخ لیگ برتر در نیمه اول یک بازی ۳ گل زد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱