۱-۲
تاريخ
۲۷ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۲
۸
۴
۱۸
۴
۰
۵۲,۳%
۵۰,۹%
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۸
۲
۱۷
۱
۰
۴۷,۷%
۴۹,۱%
۶,۵
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دژاگه
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۶۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ببری
۳۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قربانی
۲۵-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایران‌پوریان
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۶۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین