محمد ایران‌پوریان

پست: مدافع شماره پیراهن: ۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
سپاهان /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
هفته سوم
آلومینیوم اراک/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
هفته چهاردهم
آلومینیوم اراک/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
هفته پانزدهم
نفت مسجدسلیمان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته شانزدهم
نساجی/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته هفدهم
آلومینیوم اراک/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۸
هفته نوزدهم
آلومینیوم اراک/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیستم
ماشین سازی /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته بیست و دوم
صنعت نفت /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۸
هفته بیست و سوم
آلومینیوم اراک/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته بیست وچهارم
ذوب آهن /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته بیست و پنجم
آلومینیوم اراک/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته بیست و ششم
گل گهر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته بیست و هفتم
پرسپولیس /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
هفته بیست و نهم
سایپا/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سی ام
آلومینیوم اراک/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین