۱-۱
تاريخ
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی انزلی
آمار کلی بازی
۱
۲.۵۴
۱۸
۸
۹
۱
۰
۶۰,۴%
۵۸۵
۸۰,۹
۶۱,۲%
۷,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۷۶
۸
۱
۲۲
۶
۰
۳۹,۶%
۳۵۸
۷۲,۱
۳۸,۸%
۶,۳
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۲۲-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بردبار
۱۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۸۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
احمدی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مداحی
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۵۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پسندیده
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۱۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گودرزی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۶۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاوشی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهادر
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین