سبحان پسندیده

پست: مدافع شماره پیراهن: ۳۳
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
هوادار/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته دوم
شمس آذر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته چهارم
ذوب آهن/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته پنجم
هوادار/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته هفتم
هوادار/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
هفته دهم
صنعت نفت/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته یازدهم
هوادار/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
هفته چهاردهم
نساجی/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
هفته پانزدهم
هوادار/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
هفته شانزدهم
مس رفسنجان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته هفدهم
هوادار/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
هفته هجدهم
آلومینیوم اراک/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته نوزدهم
هوادار/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
هفته بیستم
تراکتور/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته بیست و یکم
هوادار/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته بیست و دوم
فولاد/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته بیست و چهارم
پیکان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
هفته بیست و ششم
ملوان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
هفته بیست و هشتم
سپاهان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته سی ام
استقلال خوزستان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین