مهران احمدی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۸۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پیکان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته دوم
ملوان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته سوم
نساجی/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته چهارم
ملوان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته پنجم
گل گهر/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته ششم
ملوان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۳
هفته هفتم
آلومینیوم اراک/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته هشتم
ملوان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته نهم
هوادار/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته دهم
ملوان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته یازدهم
تراکتور/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته دوازدهم
ملوان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
هفته چهاردهم
مس کرمان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
هفته پانزدهم
ملوان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته شانزدهم
ملوان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته هفدهم
استقلال/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته هجدهم
ملوان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
هفته نوزدهم
ذوب آهن/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته بیستم
ملوان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته بیست و یکم
فولاد/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته بیست و دوم
ملوان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته بیست و سوم
صنعت نفت/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
هفته بیست و چهارم
ملوان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته بیست و پنجم
پرسپولیس/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته بیست و هفتم
سپاهان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته بیست و هشتم
ملوان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته بیست و نهم
ملوان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سی ام
نفت مسجدسلیمان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین