محمدرضا بردبار

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۶
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
ملوان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
هفته دوم
استقلال/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
هفته چهارم
گل گهر/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفتم
ملوان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هشتم
ملوان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهاردهم
ملوان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
آلومینیوم اراک/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته شانزدهم
ذوب آهن/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته هفدهم
ملوان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته بیست و یکم
ملوان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
نساجی/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
هفته بیست و سوم
پرسپولیس/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
هفته بیست و چهارم
ملوان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته بیست و پنجم
استقلال خوزستان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
هفته بیست و ششم
ملوان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته بیست و هفتم
شمس آذر/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته بیست و هشتم
ملوان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و نهم
تراکتور/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته سی ام
ملوان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین