میلاد باقری

پست: مدافع شماره پیراهن: ۴۴
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته پانزدهم
نفت مسجدسلیمان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته شانزدهم
نفت مسجدسلیمان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته نوزدهم
فولاد /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و سوم
نفت مسجدسلیمان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته بیست وچهارم
ذوب آهن /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته بیست و پنجم
نفت مسجدسلیمان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته بیست و ششم
فجر سپاسی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته بیست و هفتم
نفت مسجدسلیمان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته بیست و هشتم
گل گهر/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
هفته سی ام
استقلال /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین