۰-۲
تاريخ
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۲
۱.۲۲
۱۴
۸
۱۳
۴
۰
۴۶,۸%
۴۰۷
۸۰,۳
۴۸,۵%
۷,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۲۶
۶
۰
۸
۳
۰
۵۳,۲%
۴۷۱
۸۰,۳
۵۱,۵%
۶,۲
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پ.جعفری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چابرادزه
۳۵-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۷۷-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۴۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آذرباد
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرشوق
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبرپور
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۶۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهان‌کهن
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نقی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین