مهدی لیموچی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پرسپولیس/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته دوم
آلومینیوم اراک/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته سوم
هوادار/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته چهارم
آلومینیوم اراک/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۵۰
هفته پنجم
مس رفسنجان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته ششم
نساجی/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۷
هفته هفتم
آلومینیوم اراک/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته هشتم
استقلال/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته نهم
آلومینیوم اراک/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
هفته دهم
فولاد/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته یازدهم
آلومینیوم اراک/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
هفته سیزدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته چهاردهم
سپاهان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۵
هفته پانزدهم
آلومینیوم اراک/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته شانزدهم
آلومینیوم اراک/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته هفدهم
استقلال خوزستان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۲۶
هفته هجدهم
آلومینیوم اراک/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۴
هفته نوزدهم
شمس آذر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته بیستم
آلومینیوم اراک/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته بیست و دوم
تراکتور/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته بیست و سوم
آلومینیوم اراک/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
هفته بیست و چهارم
ذوب آهن/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته بیست و پنجم
آلومینیوم اراک/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته بیست و ششم
پیکان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته بیست و هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته بیست و هشتم
گل گهر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
هفته بیست و نهم
آلومینیوم اراک/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
هفته سی ام
ملوان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین