ابوالفضل قنبری

پست: هافبک شماره پیراهن: ۸۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوازدهم
صنعت نفت/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سیزدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهاردهم
سپاهان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
آلومینیوم اراک/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته شانزدهم
آلومینیوم اراک/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفدهم
استقلال خوزستان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هجدهم
آلومینیوم اراک/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نوزدهم
شمس آذر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیستم
آلومینیوم اراک/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
تراکتور/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و سوم
آلومینیوم اراک/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته بیست و چهارم
ذوب آهن/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
گل گهر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و نهم
آلومینیوم اراک/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته سی ام
ملوان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین