احسان قهاری

پست: مدافع شماره پیراهن: ۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته پنجم
مس رفسنجان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته ششم
نساجی/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۱
هفته هشتم
استقلال/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
هفته نهم
آلومینیوم اراک/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۶
هفته دهم
فولاد/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته دوازدهم
صنعت نفت/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته شانزدهم
آلومینیوم اراک/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته هفدهم
استقلال خوزستان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین