۲-۲
تاريخ
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۷:۲۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۲
۲.۰۳
۲۰
۶
۱۳
۳
۰
۶۲,۰%
۴۸۴
۸۲,۶
۵۵,۱%
۷,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۸۹
۸
۳
۲۶
۴
۱
۳۸,۰%
۲۷۱
۶۴,۲
۴۴,۹%
۶,۴
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پسندیده
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهادر
۶۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.پورعلی
۹۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شاکری
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاوشی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چابرادزه
۳۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مختاری
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۴۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جدی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایری
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرشوق
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین