۱-۰
تاريخ
۰۲ شهریور ۱۴۰۲
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
۱.۸۲
۱۸
۴
۱۴
۱
۰
۵۴,۹%
۴۷۳
۸۱,۶
۵۶,۲%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۹۸
۹
۴
۱۶
۰
۰
۴۵,۱%
۳۷۷
۷۷,۲
۴۳,۸%
۷,۴
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسماعیلی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهجوری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۵۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سحرخیزان
۲۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۱۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بوحمدان
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی فر
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری صیقلانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین