علا عباس

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۹۹
قد: -- ملیت: عراق

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
مس رفسنجان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته سوم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته چهارم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
هفته ششم
نساجی/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته هفتم
ملوان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته نهم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته دهم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته یازدهم
پرسپولیس/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته چهاردهم
نساجی/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
فولاد/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین